This is Yoga I love <3

  Cứ mỗi lần mình định mở máy lên viết cái gì đó về Yoga thì lại thấy vốn hiểu biết của mình về nó còn quá ít, thế là lại thôi. Nhưng rồi nghĩ lại, hay là viết thử ra, để xem 1 năm nữa, 2 năm nữa, vài năm nữa, thì cách hiểu [...]

[Book Summary] The power of full engagement By Jim Loehr and Tony Schwartz.

We live in digital time. When our pace is rushed and relentless, most of us are just trying to do the best that we can. As a result, we celebrate breadth rather than depth, quick reaction more than considered reflection. We survive on too little sleep, wolf down fast foods on the run, and become [...]