CUỐI TUẦN

Hạnh phúc thật giản đơn

Ông mặt trời sáng sớm

Rọi thẳng nắng vào mặt

Bắt đầu ngày tinh khôi

……………………………………………

Đi mua cà phê sáng

Ghé lấy bịch pate

Cho con Nấm và Đậu

Ăn no nê cả tuần

……………………………………………

Về dọn dẹp nhà cửa

Cho mọi thứ thơm tho

Gió khẽ ghé vẫy chào

Nắng luồn mình qua cửa

……………………………………………

Mở laptop làm việc

Viết vài dòng linh tinh

Thêm vài phút tạm dừng

Quay về với chính mình

……………………………………………

Cảm ơn một ngày nữa

Ta thấy mình tốt hơn

Được học thêm vài thứ

Và vẫn ở bên đời.

Oanh Nguyen

(Lần đầu làm thơ con cóc)

Advertisement

Published by Oanh Nguyen

Be kind. Be happy. Be present.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: