Hành trình 1 năm của Nấm & Đậu

Vậy là đã một năm kể từ ngày Nấm – Đậu về nhà. Hành trình một năm của những lần chở 2 đứa những ngày đầu về nhà đi hết bác sỹ này đến bác sỹ khác để trị giun, tiêu chảy; tới những chuỗi ngày chích ngừa, triệt sản. Hành trình một năm của những ngày về nhà thấy bãi chiến trường hai đứa tạo ra suốt cả ngày má đi làm, nhưng cũng là một năm với biết bao nhiêu là yêu thương. Thương những giây phút 2 đứa chơi đùa, thương mỗi sáng sớm thấy có đứa nằm cạnh kêu dậy, hay là mỗi lần đi vô nhà vệ sinh là đứng ngoài kêu réo như sợ má bị gì.

Người ta nói rằng, nhận nuôi một con vật sẽ không làm thay đổi thế giới, nhưng sẽ làm thay đổi thế giới của con vật đó, và cả của bạn nữa. 🥰 #adoptdontshop

Advertisement

Published by Oanh Nguyen

Be kind. Be happy. Be present.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: