Các gói Coaching

Hiện tại, tôi đang thực hiện Coaching ở 2 lĩnh vực:

  1. Life Coaching: Nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực quan trọng của bạn.
  2. Career Coaching: Hiểu bản thân để lựa chọn công việc phù hợp.

Life Coaching

Bạn có mục tiêu còn đang dang dở? 

Bạn cảm thấy rối bời khi gặp một số vấn đề trong cuộc sống? 

Bạn mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của mình ở những lĩnh vực quan trọng? 

Life Coaching sẽ là quá trình mà người Coach sẽ cùng đồng hành với bạn trên con đường hướng đến mục tiêu, giúp bạn hướng vào bên trong để hiểu và xác định rõ những điều mình mong muốn đạt được, lắng nghe một cách chân thành không phán xét, và cũng có thể đưa ra những góc nhìn mà bạn chưa thấy trước đó,…để từ đó bạn thấy rõ được các góc nhìn và sự lựa chọn cho chính mình trên con đường hướng đến mục tiêu và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình hơn. 

Tìm hiểu thêm về Gói Life Coaching tại đây 

Career Coaching

Bạn cảm thấy thiếu tự tin về bản thân và hoang mang không biết đâu là con đường sự nghiệp phù hợp cho mình? 

Bạn không hài lòng với công việc hiện tại nhưng chưa biết bắt đầu thay đổi từ đâu? 

Bạn cảm thấy mông lung cho những lựa chọn sự nghiệp sắp tới? 

Career Coaching cũng sẽ là quá trình mà bạn khám phá ra những giá trị của bản thân, hiểu mình hơn để từ đó có những lựa chọn phù hợp và phát triển sự nghiệp của bản thân mình. 

Tìm hiểu thêm về Gói Career Coaching tại đây