Why I want to have a personal blog?

I started to create an account to blog on WordPress a few years ago, but I didn’t actually pay my attention to writing that much until last year. When I was in high school, Literature was not my strength. I wasn’t keen on reading and writing. But then, I realize writing is not difficult and … Continue reading Why I want to have a personal blog?

Advertisements

To my little Saigon :x

Dear my little Sg, Tính ra thì mình quen nhau cũng gần 7 năm rồi, kỉ niệm thì vui có, buồn có, chán cũng có. Người ta hay nói, tình bạn kéo dài đc 7 năm, hay cái gì đó kéo dài đc 7 năm, thì sẽ kéo dài mãi mãi. Tao thì không biết … Continue reading To my little Saigon 😡

Hãy cứ tử tế, rồi bạn sẽ gặp được nhiều người tử tế ☺

Trong cuộc sống, mình sẽ gặp nhiều loại người khác nhau. Có những người nice, có những người super nice, và cũng có những người, mình sẽ không hiểu sao họ có thể làm được như vậy. Có những người, mình biết ơn vô cùng vì có dịp được biết họ, và cũng có những … Continue reading Hãy cứ tử tế, rồi bạn sẽ gặp được nhiều người tử tế ☺

#Come&Go

Càng lớn, ta càng (phải) quen dần với sự thay đổi, với việc nhiều thứ cứ đến và đi. Lần đầu tiên, là năm 18 tuổi, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Cảm giác lúc đó là xa rời tất cả những thứ thân thuộc nhất, gia đình, bạn bè, để bắt đầu cuộc sống … Continue reading #Come&Go

[Book Summary] The power of full engagement By Jim Loehr and Tony Schwartz.

We live in digital time. When our pace is rushed and relentless, most of us are just trying to do the best that we can. As a result, we celebrate breadth rather than depth, quick reaction more than considered reflection. We survive on too little sleep, wolf down fast foods on the run, and become … Continue reading [Book Summary] The power of full engagement By Jim Loehr and Tony Schwartz.