Challenge 1: 30 Days without Complaint

Tại sao lại có thử thách này? Vì cuộc sống luôn có ups and downs, có những ngày bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng có những ngày bạn thấy chán nản, stressed out, than phiền đủ thứ.. có thể vì đang thất nghiệp, đang thất tình, có thể vì có quá nhiều … Continue reading Challenge 1: 30 Days without Complaint

Advertisements

#Come&Go

Càng lớn, ta càng (phải) quen dần với sự thay đổi, với việc nhiều thứ cứ đến và đi. Lần đầu tiên, là năm 18 tuổi, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Cảm giác lúc đó là xa rời tất cả những thứ thân thuộc nhất, gia đình, bạn bè, để bắt đầu cuộc sống … Continue reading #Come&Go

[Book Summary] The power of full engagement By Jim Loehr and Tony Schwartz.

We live in digital time. When our pace is rushed and relentless, most of us are just trying to do the best that we can. As a result, we celebrate breadth rather than depth, quick reaction more than considered reflection. We survive on too little sleep, wolf down fast foods on the run, and become … Continue reading [Book Summary] The power of full engagement By Jim Loehr and Tony Schwartz.

[Book Summary] Coach Wooden: The 7 principles that shaped his life and will change yours By Pat Williams & James Denney

John Wooden was a basketball coach at UCLA. When he finished his eighth grade, his father gave him a handwritten card and said: “Son, try to live up to this.” On the card, his dad had written 7 simple but profound life principles. These principles were the key of Coach Wooden ’s greatness. He actually … Continue reading [Book Summary] Coach Wooden: The 7 principles that shaped his life and will change yours By Pat Williams & James Denney