Hành trình 1 năm của Nấm & Đậu

Vậy là đã một năm kể từ ngày Nấm - Đậu về nhà. Hành trình một năm của những lần chở 2 đứa những ngày đầu về nhà đi hết bác sỹ này đến bác sỹ khác để trị giun, tiêu chảy; tới những chuỗi ngày chích ngừa, triệt sản. Hành trình một năm của … Continue reading Hành trình 1 năm của Nấm & Đậu