A Journey On Earth

Mình tin rằng, mỗi người đến với Trái Đất này đều có cho riêng mình một hành trình… Mà ở hành trình đó, họ có sứ mệnh riêng, những giá trị riêng, những con đường cần phải đi, gặp những người cần phải gặp, và học những bài học cần phải học,… Đầu tiên, họContinue reading “A Journey On Earth”

Vài lần trekking…

Tính tới bây giờ thì mình đi trekking chưa nhiều, số lần đi chỉ bằng một bàn tay, hoặc hơn 1 chút. Mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong việc đi rừng, ví dụ như cách nhóm lửa, cách dựng lều, nếu lạc trong rừng thì phải làm sao, cái nàoContinue reading “Vài lần trekking…”