HIỂU MÌNH

Mình nhớ trong truyện Alice In Wonderland, có một cuộc hội thoại giữa Alice và chú mèo, khi Alice muốn hỏi là mình nên đi đường nào.   Alice: Bạn có thể chỉ giúp mình là mình nên đi đường nào không? The Cat: Nó tuỳ thuộc vào bạn muốn đi đâu. Alice: Mình cũngContinue reading “HIỂU MÌNH”

Advertisement