THƯƠNG MÌNH

Năm 18 tuổi, mình vô Sài Gòn đi học đại học và bắt đầu cuộc sống xa nhà.  Nhớ hồi đó mình chân ướt chân ráo đi cùng với Ba, Ba dẫn đi nào là làm thủ tục nhập học, nào là đi xem phòng trọ, chờ cho mọi thứ ổn định rồi mới raContinue reading “THƯƠNG MÌNH”

Advertisement

HIỂU MÌNH

Mình nhớ trong truyện Alice In Wonderland, có một cuộc hội thoại giữa Alice và chú mèo, khi Alice muốn hỏi là mình nên đi đường nào.   Alice: Bạn có thể chỉ giúp mình là mình nên đi đường nào không? The Cat: Nó tuỳ thuộc vào bạn muốn đi đâu. Alice: Mình cũngContinue reading “HIỂU MÌNH”