Thư gửi ông Santa – X’mas 2019 <3

Dear ông Santa, Hôm nay Saigon trời se se lạnh, làm con nghĩ tới Giáng Sinh sắp tới. Vại là vừa về tới nhà, con liền mở nhạc X’mas lên nghe, cho nó có không khí gọi là. Rồi tự nhiên con nhớ tới bức thư năm ngoái gửi cho ông, xin ít không khíContinue reading “Thư gửi ông Santa – X’mas 2019 <3”

Advertisement