Vài lần trekking…

Tính tới bây giờ thì mình đi trekking chưa nhiều, số lần đi chỉ bằng một bàn tay, hoặc hơn 1 chút. Mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong việc đi rừng, ví dụ như cách nhóm lửa, cách dựng lều, nếu lạc trong rừng thì phải làm sao, cái nàoContinue reading “Vài lần trekking…”

Advertisement