CUỐI TUẦN

Hạnh phúc thật giản đơn Ông mặt trời sáng sớm Rọi thẳng nắng vào mặt Bắt đầu ngày tinh khôi …………………………………………… Đi mua cà phê sáng Ghé lấy bịch pate Cho con Nấm và Đậu Ăn no nê cả tuần …………………………………………… Về dọn dẹp nhà cửa Cho mọi thứ thơm tho Gió khẽ ghé vẫyContinue reading “CUỐI TUẦN”