BẠN LÀ NHỮNG GÌ BẠN CHỌN

Trong tiếng Anh có câu là “You are what you eat”, nhưng mình nghĩ rộng hơn, đó là “You are what you choose”, mình tạm dịch là “Bạn là những gì bạn chọn”. Cuộc sống luôn là chuỗi của những lựa chọn, từ lúc bạn mở mắt thức dậy cho tới lúc đi ngủ, mỗiContinue reading “BẠN LÀ NHỮNG GÌ BẠN CHỌN”