Moments..

Bởi vì có những moments ko thể captured lại bằng hình ảnh, bởi vì có quá nhiều thứ giữa cuộc sống bộn bề, bởi vì trí nhớ càng ngày càng có hạn; nên mình quyết định viết ra để sau này còn có thứ đọc lại. Never trust your mind. Haha. Hạnh phúc vốn dĩContinue reading “Moments..”

Advertisement